Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Куклен
е открита като Зимно селскостопанско училище през 1936 г.
В годините от тогава до сега, училището се развива като специализирано в областта на лозарството, овощарството, градинарството и механизацията.
Постепенно се разширява и обогатява материалната база,
расте и броят на учениците. Развиват се нови специалности.

Първи директор е Мария Янкова.
От 1960 година до сега директори на училището са:
  • Мария Кралева
  • Димитър Янев
  • Христо Загорчев
от  1.03.1960  до  31.08.1987 г.
от  1.09.1987  до  08.1998 г.
от  1.09.1998  до  сега
Училището е носител на високи държавни отличия:
  • 1981 г. – орден “1300 години България”
  • 1982 г. – орден “Кирил и Методий” III степен
  • 1983 г. – орден “Кирил и Методий” II степен за директора
Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Куклен обучава ученици по следните специалности:
  • Икономист - селско стопанство
  • Фермер - производител на селскостопанска продукция
  • Техник на селскостопанска техника


Copyright © 2013,
Професинална гимназия по
селско стопанство - гр. Куклен
Web design:
Студио T4 & Цани софт